Find Local Advice & Support

Mae cyngor a chymorth ar gael yn eich ardal leol os hoffech siarad gyda rhywun am alcohol.

Mae modd i Yfed yn Gall Heneiddio’n Dda gynnig help a chyngor mewn pum ardal yn y DU.
• Sheffield 0800 032 3723
• Dyfnaint 0800 304 7034
• Glasgow 0800 304 7690
• Cwm Taf 0800 161 5780
• Ardal Ymddiriedolaeth y Gorllewin (Siroedd Derry, Fermanagh a Tyrone) yng Ngogledd Iwerddon
Omagh 02882 839240
Derry 02871 160236
Enniskillen 02866 381714

Mae Yfed yn Gall Heneiddio’n Dda yn cynnig cymorth grŵp ac un-i-un er mwyn helpu pobl i wneud dewisiadau mwy call am eu defnydd o alcohol wrth iddynt fynd yn hŷn. Mae modd i chi drefnu siarad gyda ni dros y ffôn, yn eich cartref eich hun neu mewn lleoliad cymunedol. Mae modd i ni eich helpu i gysylltu gyda a siarad gydag eraill y maent wedi cael profiadau tebyg mewn bywyd hefyd.
Mae gennym amrediad o weithgareddau a gweithdai. Mae modd i’r rhain wella’r ffordd y byddwch yn ymdopi gyda straen ac adfyd, a’ch cysylltu gydag ystod eang o ddigwyddiadau a gweithgareddau gyda phobl eraill dros 50 oed.

Os nad ydych yn byw mewn ardal sy’n cynnwys rhaglen Yfed yn Gall, Heneiddio’n Dda, mae modd i chi siarad gyda’ch meddyg teulu neu gysylltu â’r linell gymorth alcohol ar gyfer eich gwlad chi.
Dyma rai rhifau y mae modd i chi eu ffonio er mwyn cael cyngor
Drinkline (Lloegr a Gogledd Iwerddon) 0300 123 1110 (yn ystod yr wythnos, 9am – 8pm, ar benwythnosau 11am – 4pm)
Drinksmarter (Yr Alban) 0800 7 314 314 (8am tan 11pm, 7 niwrnod yr wythnos)
Drinkline Dan 24/7 (Cymru) 0808 808 2234 (24 awr y dydd, 7 niwrnod yr wythnos)