Yfed Doeth Heneiddio'n Dda

Cael Help a Chymorth

Yfed Yn Ddoeth

Yfed Yn Ddoeth

Mae yfed yn gall yn golygu ystyried popeth, o faint yr ydych yn ei yfed i'ch rhesymau dros ddewis yfed. Yn ogystal, mae'n ymwneud â sicrhau nad yw yfed alcohol yn cael effeithiau negyddol ar eich iechyd corfforol a meddyliol ac ar eich perthnasoedd.

Read more

Cwestiynau Ac Ctebion

Mae yfed yn gall yn golygu ystyried popeth, o faint yr ydych yn ei yfed i'ch rhesymau dros ddewis yfed. Yn ogystal, mae'n ymwneud â sicrhau nad yw yfed alcohol yn cael effeithiau negyddol ar eich iechyd corfforol a meddyliol ac ar eich perthnasoedd.

Read more

Case Study: Stori Irene yn

Cyfeiriwyd Irene at y rhaglen ar ôl iddi droi at ei meddyg teulu am help.

Read more

I Weithwyr Proffesiynol

Adnabod

Sut mae modd i mi adnabod bod arferion yfed rhywun yn peri niwed iddynt? Ceir nifer o arwyddion neu faneri coch, y gallent awgrymu bod rhywun yr ydych yn eu cynorthwyo yn cael problemau gyda'u harferion yfed

Read more

Blog

Mae modd i chi ddarllen, tanysgrifio i neu ysgrifennu ar gyfer ein blog, er mwyn cael y newyddion, y safbwyntiau a'r farn ddiweddaraf ynghylch alcohol a dewisiadau iachach wrth i chi fynd yn hŷn.

Read more

Latest Opportunities

See all Opportunities

Ein cylchlythyr a ddosbarthir mewn neges e-bost i'ch mewnflwch yn uniongyrchol, sy'n cynnwys cyngor a chymorth defnyddiol