Cyfrifo Unedau

Mae Yfed yn Gall, Heneiddio’n Dda yn gweithio ar ei dull ei hun o gyfrifo unedau, er mwyn eich helpu i gadw golwg ar y swm yr ydych yn ei yfed. Mae modd i chi ddefnyddio un o’r cyfleusterau cyfrifo isod yn y cyfamser er mwyn gweld a oes angen i chi yfed llai neu beidio.