Cyfrifo Unedau

Mae cyfleuster cyfrifo unedau yn offeryn gwych er mwyn eich helpu i gadw cofnod o faint yr ydych yn ei yfed.  Gallwch ddefnyddio un o’r cyfleusterau cyfrifo isod er mwyn cyfrifo a oes angen i chi yfed llai neu beidio.