Cymryd y prawf archwilio diod

A hoffech chi ddeall eich arferion yfed?  Neu gael help er mwyn yfed llai?  Cymrwch y prawf Archwilio Diod heddiw.

Bydd ein hofferyn ar-lein yn eich helpu i archwilio eich arferion yfed, deall yr hyn y maent yn ei olygu i chi a phennu’ch nodau yfed.

Cymryd y prawf archwilio diod