Yfed Yn Ddoeth

Mae yfed yn ddoeth yn ymwneud ag ystyried popeth, o’r cyfanswm yr ydych yn ei yfed i’r rhesymau pam eich bod yn dewis yfed.  Yn ogystal, mae’n ymwneud â sicrhau nad yw yfed alcohol yn cael effeithiau negyddol ar eich iechyd corfforol, eich iechyd meddyliol nac ar eich perthnasoedd.

Darllenwch fwy am ganllawiau a argymhellir neu darllenwch y wybodaeth isod i gael gwybod mwy am wneud dewisiadau iachach am alcohol.

 • Cymryd y prawf archwilio diod

  A hoffech chi ddeall eich arferion yfed? Neu gael help er mwyn yfed llai? Cymrwch y prawf Archwilio Diod heddiw.

  Read more
 • Cwestiynau ac Atebion

  Mae yfed yn gall yn golygu ystyried popeth, o faint yr ydych yn ei yfed i'ch rhesymau dros ddewis yfed. Yn ogystal, mae'n ymwneud â sicrhau nad yw yfed alcohol yn cael effeithiau negyddol ar eich iechyd corfforol a meddyliol ac ar eich perthnasoedd.

  Read more
 • Cyfrifo Unedau

  Mae Yfed yn Gall, Heneiddio'n Dda yn gweithio ar ei dull ei hun o gyfrifo unedau, er mwyn eich helpu i gadw golwg ar y swm yr ydych yn ei yfed. Mae modd i chi ddefnyddio un o'r cyfleusterau cyfrifo isod yn y cyfamser er mwyn gweld a oes angen i chi

  Read more
 • Cyngor defnyddiol
  Read more