Yfed Yn Ddoeth

Mae yfed yn gall yn golygu ystyried popeth, o faint yr ydych yn ei yfed i’ch rhesymau dros ddewis yfed. Yn ogystal, mae’n ymwneud â sicrhau nad yw yfed alcohol yn cael effeithiau negyddol ar eich iechyd corfforol a meddyliol ac ar eich perthnasoedd.

Darllenwch fwy am y canllawiau a argymhellir neu darllenwch y dudalen hon er mwyn cael gwybod mwy am y cam o wneud dewisiadau iachach ynghylch alcohol.

  • Cwestiynau Ac Ctebion

    Mae yfed yn gall yn golygu ystyried popeth, o faint yr ydych yn ei yfed i'ch rhesymau dros ddewis yfed. Yn ogystal, mae'n ymwneud â sicrhau nad yw yfed alcohol yn cael effeithiau negyddol ar eich iechyd corfforol a meddyliol ac ar eich perthnasoedd.

    Read more
  • Cyfrifo Unedau

    Mae Yfed yn Gall, Heneiddio'n Dda yn gweithio ar ei dull ei hun o gyfrifo unedau, er mwyn eich helpu i gadw golwg ar y swm yr ydych yn ei yfed. Mae modd i chi ddefnyddio un o'r cyfleusterau cyfrifo isod yn y cyfamser er mwyn gweld a oes angen i chi

    Read more