Ein Straeon

Gwnaeth y bobl sy’n rhannu eu straeon droi at ein gwasanaethau ni am gymorth. Mae eu profiadau yn dangos bod yn rhaid i’r help fod yn rhagataliol, yn briodol i oedran y sawl dan sylw, yn sensitif ac mae’n rhaid iddo gydnabod anghenion yr unigolyn a’u teuluoedd.

 • Shared Story: Angie

  Fy enw i yw Angie ac rydw i’n drigain a hanner.  Rydw i wastad wedi gweithio’n galed, wastad wedi mwynhau diod a wastad wedi mwynhau cymdeithasu pan nad oeddwn yn gweithio neu’n magu’r plant.

  Read more
 • Shared Story: David

  “Os allaf i helpu ac annog eraill pan fyddaf allan ar y rhandir, hyn sy’n bwysig.”
  Mae David Lunt yn gwirfoddoli gydag Yfed Doeth, Heneiddio’n Dda ar brosiect rhandiroedd yn Sheffield.  Mae’n ysbrydoli eraill i ymwneud â garddio fel ffordd o fyw bywyd hapusach ac iachach i ffwrdd o alcohol.  Mae David yn 56 oed ac mae wedi dioddef rhai materion sy’n ymwneud ag alcohol ac unigrwydd ac mae’n disgrifio’r rhandir fel ei ‘olau ar ben draw’r twnnel’.

  Read more
 • Shared Story: Steve

  Cefais gyflwyniad cynnar i alcohol, a chefais flas amdano gyda fy ffrindiau pan oeddwn yn fy arddegau.  Erbyn i mi ddechrau gweithio yn y 70au, roedd mynd i’r dafarn amser cinio a gyda’r hwyr ar ôl gwaith hefyd yn beth hollol normal, ac nid oedd angen llawer o berswâd arnaf.

  Read more