Adnabod

Sut mae modd i mi adnabod bod arferion yfed rhywun yn peri niwed iddynt?

Ceir nifer o arwyddion neu faneri coch, y gallent awgrymu bod rhywun yr ydych yn eu cynorthwyo yn cael problemau gyda’u harferion yfed

 • Arwyddion o neu gwyno am boen cronig
 • Achwynion am gysgu ac arwyddion o flinder neu ddiffyg cwsg
 • Llai o symudedd, fel anhawster wrth gerdded
 • Cryndodau, cydsymud gwael neu lusgo eu traed wrth gerdded
 • Newidiadau yn eu hiechyd meddwl neu eu lles, gan gynnwys ymddangos yn ofidus neu’n isel
 • Anniddigrwydd parhaus heb achos amlwg neu aflonyddwch
 • Problemau gyda’u cof ac wrth ganolbwyntio
 • Arwyddion o hunan-esgeulustod gan gynnwys hylendid gwael a heb fod yn bwyta’n dda
 • Bod yn fwyfwy tawedog neu ddyfeisio digwyddiadau neu straeon
 • Newid mewn amgylchiadau ariannol, er enghraifft cael anhawster i dalu biliau
 • Damweiniau ac anafiadau rheolaidd megis cwympo – cadwch olwg am ymddangosiad cleisiau yn aml
 • Ymddangos fel pe baent dan ddylanwad alcohol, gyda symptomau megis oglau alcohol a siarad yn aneglur
 • Colli apwyntiadau yn gyson, yn enwedig y rhai y maent wedi anghofio eu mynychu

Wrth gwrs, gallai nifer o’r arwyddion hyn ddynodi problemau iechyd sylfaenol eraill, felly mae’n bwysig iawn eich bod yn ‘cychwyn y sgwrs‘ mewn ffordd sensitif, gan archwilio’r hyn y gallai’r unigolyn fod yn mynd trwyddo