I Weithwyr Proffesiynol

 • Adnabod

  Sut mae modd i mi adnabod bod arferion yfed rhywun yn peri niwed iddynt? Ceir nifer o arwyddion neu faneri coch, y gallent awgrymu bod rhywun yr ydych yn eu cynorthwyo yn cael problemau gyda'u harferion yfed

  Read more
 • Ymateb

  Sut ddylwn i ymateb i sefyllfa pan fydd rhywun yn cael problemau o ganlyniad i'w defnydd o alcohol?

  Read more
 • Alcohol A Mynd Yn Hŷn

  Mae maint ein poblogaeth sy'n heneiddio yn cynyddu, wrth i bobl fyw bywyd hirach nag o'r blaen

  Read more
 • Gwasanaethau I Bobl Dros 50

  Os ydych yn gweithio mewn maes lle'r ydych yn cael cyswllt rheolaidd gydag oedolyn hŷn y mae eu lefelau yfed alcohol yn beryglus, dylech ystyried y canlynol

  Read more
 • Hyfforddiant

  Nod Yfed yn Gall, Heneiddio'n Dda yw helpu pobl i wneud dewisiadau iachach am eu defnydd o alcohol wrth iddynt fynd yn hŷn. Un ffordd y mae modd i ni wneud hynny yw trwy gynorthwyo'r rhai y maent yn gweithio yn ein cymunedau a darparwyr

  Read more
 • Digwyddiadau

  Gwybodaeth am y digwyddiadau ymgyrchu, y cynadleddau a'r cyrsiau hyfforddi diweddaraf, a chyfle i archebu eich lle.

  Read more
 • Cyfleoedd

  Ymunwch â thîm Yfed yn Ddoeth, Heneiddio'n Dda – gweld manylion ein swyddi gwag a'r cyfleoedd eraill sydd ar gael ar hyn o bryd.

  Read more