Gweithwyr proffesiynol

 • Adnabod niwed

  Sut mae modd i mi adnabod bod arferion yfed rhywun yn peri niwed iddynt? Ceir nifer o arwyddion neu faneri coch, y gallent awgrymu bod rhywun yr ydych yn eu cynorthwyo yn cael problemau gyda'u harferion yfed

  Read more
 • Cynnig help a chyngor

  Sut ddylwn i ymateb i sefyllfa pan fydd rhywun yn cael problemau o ganlyniad i'w defnydd o alcohol?

  Read more
 • Pam bod alcohol a heneiddio yn fater?

  Mae maint ein poblogaeth sy'n heneiddio yn cynyddu, wrth i bobl fyw bywyd hirach nag o'r blaen

  Read more
 • I ymarferwyr

  Os ydych yn gweithio mewn maes lle'r ydych yn cael cyswllt rheolaidd gydag oedolyn hŷn y mae eu lefelau yfed alcohol yn beryglus, dylech ystyried y canlynol

  Read more
 • Hyfforddiant ac e-ddysgu

  Nod Yfed yn Gall, Heneiddio'n Dda yw helpu pobl i wneud dewisiadau iachach am eu defnydd o alcohol wrth iddynt fynd yn hŷn. Un ffordd y mae modd i ni wneud hynny yw trwy gynorthwyo'r rhai y maent yn gweithio yn ein cymunedau a darparwyr

  Read more