cyfle

Deadline: 13th Nov 2017

Yfed Doeth Heneiddio’n Dda

A ydych chi’n dymuno ymuno â thîm dynamig er mwyn helpu pobl i wneud dewisiadau iachach am alcohol wrth iddynt fynd hŷn?

Mae gennym 4 swydd wag amser llawn ar hyn o bryd

2 Weithiwr Cymorth ac Ymgysylltu Uniongyrchol (Drugaid – Gwnewch cais a TEDS – Gwnewch cais)

2 Weithiwr Atal ac Ymgyrchoedd (Drugaid – Gwnewch cais a Kaleidoscope – Gwnewch cais)

Cyflog: £21, 057 – £24,174

Lleoliad: Swyddfa ym Mhontypridd ond yn gweithio ar draws ardal Cwm Taf

Contract: 3 Pharhaol, yn unol â chyllid ac 1 am gyfnod penodedig o 12 mis dros absenoldeb mamolaeth Am fanylion pellach cysylltwch â Richard Broadway @ richard.broadway@drinkwiseagewell.org.uk

ffôn 0800 161 5780

Neu am fanyleb swydd llawn a’r pecynnau ymgeisio, trowch at y wefan ganlynol:

drinkwiseagewell.org.uk

Dyddiad cau: erbyn 9am, 13 Tachwedd 2017

Dyddiad cyfweld: yr wythnos yn cychwyn ar 20 Tachwedd 2017