Gofidio am rywun

 • Pwy all fy helpu?

  Gall eich rheswm dros yfed ac effeithiau alcohol ar eich corff ddechrau newid wrth i chi fynd yn hŷn.

  Read more
 • I gyflogwyr

  Yn ystod ei blwyddyn gyntaf, mae Rhaglen Yfed yn Gall, Heneiddio'n Dda yn Sheffield yn cydweithio gyda Chynghorydd Arbenigol Ymddiriedolaeth Shaw ar y gweithlu sy'n Heneiddio. Bwriadwn ymgysylltu gyda'r gweithlu a gyda phobl y mae

  Read more
 • I deuluoedd

  Yn aml, mae'n gallu bod yn anodd gwybod a yw rhywun yn yfed gormod, ac a fydd hyn yn effeithio ar eu hiechyd.

  Read more