A yw’r canllawiau yn berthnasol i bawb?

Rhoddir yr unedau a argymhellir fel canllawiau ar gyfer y boblogaeth gyffredinol, felly mae wastad yn bwysig bod pob unigolyn yn ystyried eu sefyllfa a’u hamgylchiadau nhw.  Mewn rhai achosion, efallai y byddwch yn dymuno ceisio cyngor ymarferwr meddygol.  Er enghraifft, os ydych yn cymryd meddyginiaeth dan bresgripsiwn, gallai hyn ymadweithio ag alcohol mewn sawl ffordd.

Gallai yfed yn gymedrol gynnig rhai manteision, megis eich helpu i ymlacio neu i deimlo’n fwy cymdeithasol.  Fodd bynnag, gall yfed yn rheolaidd, hyd yn oed yn gymedrol, ddatblygu i fod yn arfer, ac fe allai gael effeithiau hirdymor niweidiol.

Os ydych o’r farn bod eich arferion yfed eisoes yn peri niwed i chi, efallai yr hoffech drafod gyda’ch ymarferwr meddygol sut y gallech yfed llai mewn ffordd ddiogel.