Yfed a gyrru

Wrth i ni heneiddio, ni fydd ein cyrff yn dadelfennu alcohol mor gyflym.  Mae hyn yn golygu y gallai’r effeithiau bara am gyfnod hwy.  Mae’n bwysig ystyried hyn os ydych yn bwriadu gyrru pan fyddwch yn yfed.  Efallai y byddwch yn credu eich bod o fewn y terfyn – ond a yw’ch corff wedi llwyddo i brosesu’r alcohol yn eich system?  A yw hi’n ddiogel i chi yrru y diwrnod wedyn?

Os ydych yn bwriadu gyrru heddiw, neu fore yfory hyd yn oed, byddwch yn ymwybodol o’r swm yr ydych wedi bod yn ei yfed a byddwch yn ymwybodol o’r unedau.  Dewiswch ddiodydd nad ydynt mor gryf a byddwch yn ymwybodol o’r amser pan fyddwch yn stopio yfed gyda’r hwyr, fel bod gan eich corff amser i gael gwared ar yr alcohol cyn y bore wedyn.

Y dewis gorau yw osgoi yfed alcohol yn gyfan gwbl os ydych yn bwriadu gyrru y diwrnod hwnnw neu’r diwrnod wedyn.

I ddarllen mwy am gyfreithiau yfed a gyrru, dilynwch y dolenni hyn ar gyfer yr Alban, Cymru a Lloegr a Gogledd Iwerddon.