Sut mae modd i yfed effeithio ar fy meddyginiaeth?

Gall effeithiau cymysgu alcohol a meddyginiaethau fod yn annisgwyl.  Os ydych yn cymryd meddyginiaeth – dan bresgripsiwn neu o’r fferyllfa – argymhellwn eich bod yn neilltuo ychydig funudau i ystyried sut y gallent ymadweithio ag alcohol.

Darllen y label

Er enghraifft, gallai’r labeli ar eich bocsys a’ch poteli meddyginiaeth gynnwys labeli rhybuddio sy’n dynodi y dylech osgoi yfed alcohol tra byddwch yn eu cymryd.

Gallai cymysgu meddyginiaethau ac alcohol stopio’r meddyginiaethau rhag gweithio fel y dylent, ac mewn rhai achosion, gall hyn fod yn niweidiol.  Darllenwch yn ofalus am y sgil-effeithiau a restrir ar eich meddyginiaeth.  Gallai rhai o’r sgil-effeithiau hyn gael eu cymhlethu ymhellach pan fyddwch yn yfed, a gall y risgiau gynyddu.

Anghofio cymryd meddyginiaeth

Yn ogystal, pan fyddwch dan ddylanwad alcohol, gallech anghofio pryd i gymryd eich meddyginiaeth, faint i’w gymryd neu a ydych chi eisoes wedi cymryd eich dos am heddiw.

Er mwyn rhoi’r siawns gorau i’ch meddyginiaethau fod yn effeithiol, dylech osgoi eu cymysgu gydag alcohol.  Dylech drafod eich meddyginiaeth gyda’ch meddyg teulu neu’ch fferyllydd bob amser.

Darllenwch fwy am yfed yn ddoeth, a sut i gael help wrth newid eich arferion yfed.