Sut mae modd i mi yfed llai?

Mae nifer o ffyrdd o yfed ychydig yn llai o alcohol a theimlo’r manteision o ganlyniad i’r ffaith eich bod yn yfed llai.

Os hoffech yfed llai, ceisiwch:

  • fwyta rhywbeth cyn i chi gael diod, bydd hyn yn helpu i arafu’r broses o amsugno alcohol i’ch corff
  • peidio ag yfed alcohol am 2 i 3 diwrnod yr wythnos
  • defnyddio gwydrau llai neu gwpan mesur unedau, gall fod yn anoddach cadw cofnod o’r swm yr ydych yn ei yfed yn y cartref
  • osgoi ychwanegu mwy i’ch gwydryn cyn i chi orffen eich diod, gan bod hyn yn gallu eich helpu i gadw cyfrif o’ch diodydd
  • pennu amserlen ar gyfer pob diod er mwyn sicrhau ei fod yn para’n hirach
  • cael diod meddal neu ddŵr gyda phob diod feddwol neu ar ôl pob diod feddwol
  • ceisiwch ganolbwyntio ar eich hobïau, eich diddordebau ac ar gyfleoedd cymdeithasol nad ydynt yn cynnwys alcohol.

Yn ogystal, gallwch gael rhywfaint o gyngor am yfed yn ddoeth trwy wylio ein fideo