Sut fyddaf yn gwybod fy mod yn yfed gormod?

Ceir nifer fawr o arwyddion y gallent ddynodi eich bod yn yfed mwy o alcohol nag sy’n ddiogel neu’n iach i chi.

Dyma rai cwestiynau i’w gofyn:

  • A oes angen i chi yfed mwy o alcohol er mwyn cael yr un effaith ag yr oeddech yn arfer ei chael?
  • Pan fyddwch yn siarad ag eraill, a fyddwch fyth yn dweud eich bod yn yfed llai nag yr ydych yn ei yfed mewn gwirionedd?
  • A ydych chi fyth yn colli prydau oherwydd nad ydych yn teimlo’n llwglyd ar ôl sawl diod?
  • A fyddech chi fyth yn cael diod er mwyn “lleddfu mymryn ar bethau”, tawelu’ch nerfau neu dynnu eich sylw oddi ar eich problemau?
  • A ydych chi fyth wedi yfed mwy ar ôl profi colled yn eich bywyd?
  • A oes perthynas, ffrind, meddyg neu nyrs fyth wedi dweud eu bod yn gofidio neu’n pryderu am eich arferion yfed?
  • A ydych chi fyth wedi llunio rheolau er mwyn rheoli’ch arferion yfed?

Os byddwch wedi rhoi ateb cadarnhaol i rai o’r cwestiynau hyn, efallai yr hoffech ystyried faint y byddwch yn dewis ei yfed yn fwy.

I ddysgu mwy, darllenwch ein pynciau ynghylch sut y mae alcohol yn effeithio arnoch chi a chanllawiau a argymhellir.