Sut mae modd i mi gael budd o yfed yn ddoeth?

Mae yfed yn ddoeth yn cynnig nifer fawr o fanteision.  Efallai y byddwch yn sylwi ar rai ohonynt yn syth, a bydd eraill yn cymryd yn hirach, ond cyn bo hir, byddwch yn teimlo ac yn gweld y manteision yn ystod eich bywyd dyddiol.

Mae manteision yfed yn ddoeth yn cynnwys:

  • arbed arian – dechreuwch gynilo am wyliau neu rywbeth braf i’ch hun
  • cwsg mwy iachusol a mwy o egni o ganlyniad
  • perthnasoedd gwell gyda theulu, ffrindiau a’r rhai o’ch cwmpas
  • ailgydio mewn hen ddiddordebau neu ddarganfod hobïau newydd.
  • llai o siawns o gael damwain.
  • cof gwell a meddwl mwy effro
  • gwell siawns o gadw’n iach ac yn annibynnol am gyfnod hwy
  • hwyliau gwell
  • lleihau’r risg o ddioddef salwch difrifol gan gynnwys canser, dementia a diabetes i enwi rhai