Cwestiynau ac Atebion

Mae yfed yn gall yn golygu ystyried popeth, o faint yr ydych yn ei yfed i’ch rhesymau dros ddewis yfed. Yn ogystal, mae’n ymwneud â sicrhau nad yw yfed alcohol yn cael effeithiau negyddol ar eich iechyd corfforol a meddyliol ac ar eich perthnasoedd.

Darllenwch fwy am y canllawiau a argymhellir neu darllenwch y dudalen hon er mwyn cael gwybod mwy am y cam o wneud dewisiadau iachach ynghylch alcohol.