Rydym yn helpu pobl i wneud dewisiadau iachach am alcohol wrth iddynt fynd yn hŷn