Gweithiwch Gyda Ni

Nod Yfed yn Gall, Heneiddio’n Dda yw sicrhau bod pobl 50 oed a throsodd a’u cymunedau yn rhan o’r datrysiad wrth leihau effaith alcohol.

Rydym yn darparu Yfed yn Gall, Heneiddio’n Dda gyda gwirfoddolwyr, addysgwyr cymheiriaid a sefydliadau cymunedol lleol.

Rydym yn cynnig amrediad o gyfleoedd gwirfoddoli a fydd yn datblygu eich sgiliau ac yn creu cysylltiadau cymdeithasol ystyrlon o fewn y gymuned. Yn ogystal, rydym yn darparu sesiynau ymwybyddiaeth a hyfforddiant yn yr holl gymunedau yr ydym yn gweithio ynddynt. Cysylltwch ag un o’n swyddfeydd lleol am wybodaeth bellach.