Gweithiwch Gyda Ni

Nod Yfed Doeth, Heneiddio’n Dda yw sicrhau bod y rhai 50 oed ac yn hŷn a’u cymunedau yn rhan o’r datrysiad er mwyn lleihau effaith alcohol.

Rydym yn darparu Yfed Doeth, Heneiddio’n Dda gyda gwirfoddolwyr, addysgwyr cymheiriaid a mudiadau cymunedol lleol.  Rydym yn cynnig amrediad o gyfleoedd gwirfoddoli a fydd yn datblygu’ch sgiliau ac yn creu cysylltiadau cymdeithasol ystyrlon o fewn y gymuned.

Yn ogystal, rydym yn darparu sesiynau hyfforddiant ac ymwybyddiaeth yn y cymunedau yr ydym yn gweithio ynddynt.  Cysylltwch ag un o’n swyddfeydd lleol am wybodaeth bellach.

Cysylltwch â’n swyddfa yng Nghwm Taf am ragor o wybodaeth am wirfoddoli, cyfleoedd a gwybodaeth am y bartneriaeth