Ein Partneriaid

Gyda chyllid gan y Gronfa Loteri Fawr, mae Yfed yn Gall, Heneiddio’n Dda yn dwyn ynghyd partneriaeth Addaction, y Gwasanaeth Gwirfoddol Brenhinol, Addiction NI, Elusennau Cyffuriau ac Alcohol Cymru, ILC-UK a SMART, Prifysgol Swydd Bedford.