Ein Partneriaid

Mae Yfed Doeth, Heneiddio’n Dda yn cynnwys chwe phartner strategol.  Addaction yw’r partner arweiniol, a gydag Addiction NI ac Elusennau Cyffuriau ac Alcohol Cymru (DACW), mae ganddynt dros 300 o flynyddoedd o brofiad ar y cyd ym maes darparu gwasanaethau alcohol rheng flaen.  Mae hyn yn cynnwys y DU gyfan ac maent wedi helpu i wella bywydau dros 10,000 o bobl a’u teuluoedd.

O fewn y bartneriaeth, mae’r Gwasanaeth Gwirfoddol Brenhinol yn darparu arbenigedd ynghylch materion sy’n ymwneud â heneiddio ac mae’r adnodd o 35,000 o wirfoddolwyr, y bydd rhai ohonynt yn cyflawni rôl ‘addysgwyr cymheiriaid’, yn ei chryfhau.  Arweinir ein gwerthusiad gan y Tîm Ymchwil Camddefnyddio Sylweddau a Heneiddio ym Mhrifysgol Swydd Bedford, sef yr arweinwyr Academaidd yn y DU ym maes camddefnyddio sylweddau a heneiddio.  Gyda’i gilydd, mae’r bartneriaeth wedi cydweithio’n agos i ddatblygu a gweithredu Rhaglen Yfed Doeth, Heneiddio’n Dda.