Lle'r ydym ym gweithio

Rydym yn cael ein hariannu i ddarparu gwasanaethau Yfed yn Gall, Heneiddio’n Dda mewn pum ardal.

  • Glasgow
  • Sheffield
  • Cwm Taf
  • Dyfnaint
  • ardal Ymddiriedolaeth y Gorllewin yng Ngogledd Iwerddon. [LINK TO EACH BLOG PAGE].

Law yn llaw gyda sefydliadau lleol a’n tîm o wirfoddolwyr, mae Yfed yn Gall, Heneiddio’n Dda yn cynnig nifer o ffyrdd o gymryd rhan.

  • Gweithdai ymwybyddiaeth a stondinau gwybodaeth ynghylch alcohol a mynd yn hŷn
  • Gweithgareddau cymdeithasol, cyfleoedd cyfeillio a gwirfoddoli
  • Darparu hyfforddiant er mwyn cynorthwyo darparwyr iechyd a gofal; cymdeithasol a sefydliadau cymunedol i adnabod ac i ymateb i unigolion y gallai fod angen help arnynt oherwydd eu harferion yfed
  • Cyfarfodydd grŵp y maent yn eich helpu i ymdopi yn well a lle y mae modd i chi gael cymorth gan bobl arall mewn sefyllfaoedd tebyg
  • Ymweliadau i’r cartref a chyngor a chymorth un-i-un ar gyfer unigolion a’u teuluoedd, y gallent fod yn cael anawsterau o ganlyniad i’w defnydd o alcohol

Os nad ydych yn byw yn yr ardaloedd hyn, mae gennym wybodaeth a chyngor ynghylch sut i wneud dewisiadau iachach am eich yfed. Os ydych yn pryderu am rywun arall, mae gennym gyngor defnyddiol hefyd am yr hyn y mae modd i chi ei wneud i helpu.